Các bậc hiền nhân

Các bậc hiền nhân sống ẩn mình, không màng tới cuộc sống xã hội, tiền bạc và họ cũng không cần phải lo toan về chúng. Họ sống trong tĩnh tại và tĩnh lặng, nên họ có thể cảm nhận từng hơi thở của tự nhiên. 

Điều này gần như là bất khả thi với một con người đang vướn bận trong cuộc sống xã hội này.

Các bậc hiền nhân chỉ sống cho riêng họ. Nên họ không thể được xem là thánh nhân hay người hùng của nhân loại.

Nhận xét