Cuộc chạy đua đến sự diệt vong

Càng chạy theo khoa học kỹ thuật, càng có niềm tin vào tôn giáo. Con người càng tiến gần đến sự diệt vong của nhân loại.

Nhận xét