Ngắm nhìn cuộc sống

Ngắm nhìn cuộc sống với sự thật vốn có của nó. Không tiêu cực hay tích cực, diễn tả đúng với cách nó đang diễn ra. Với sự nực cười của chính nó.

Nhận xét